Forretningsbetingelser

BESTILLING AF TRANSPORT

Ved bestilling eller accept af et tilbud på kørsel anses turen efter godkendt fragtbrev eller bekræftelse over
mail som værende en bindende aftale imellem virksomhed og kunde og bliver derefter udført som så.
Fragten bliver udført efter de anvisninger, der er påført på fragtbrevet, hvis ikke andet bliver aftalt. Hvis der
køres forgæves på en tur, må kunden forvente en ekstra regning for en fejltur.
_______________________________________________________________________________________

 

BEHANDLING AF OPGAVER


Alle opgaver bliver håndteret og udført inden for en periode af max 1 uge fra bestilling af transporten, da
virksomheden har en linjebil som fast kører imellem Jylland-Sjælland og derfor har en vis behandlingstid.
Alle opgaver bliver håndteret på lige fod. Alle aftaler skal ske via mail, besked over sms eller opkald direkte
til virksomhedens angivne telefon nummer 70605848.
_______________________________________________________________________________________

 

OPBEVARING OG HÅNDTERING AF GODS

 
Alt gods som bliver hentet køres til vores lager, beliggende i Herning, som er opvarmet og med
overvågning. Godset bliver derfra sorteret ud til de biler, der skal levere det.

 

Gods på virksomhedens biler bliver altid håndteret så varsomt som muligt. Vores transporter af gods består af mange forskellige kunders gods, hvorfor vi beskytter godset mod slag og stød ved hjælp af tæpper og diverse stropper, gummi- og skumbeskyttere. Ved transport af både motoriserede køretøjer og møbler hvor risikoen for evt. spild af evt. olie eller rust foreligger uden mulighed for adskillelse af disse vil godset blive beskyttet af tæpper eller plastfolier.

 

Ved transport af motorcykler monteres disse i en fikseret holder og surret efter tysk surringsreglement, hvilket vil sige, at bilen kan vendes 360 grader uden at maskinen rykker sig.

 

Såfremt gods kan stå separat og uden for mulig kontakt med øvrigt gods og chaufføren vurderer, der ingen fare er for beskadigelse af godset vil dette ikke blive pakket ind med tæpper.
_______________________________________________________________________________________

 

FORSIKRING

I tilfælde af skader på gods dækker virksomheden naturligvis eventuelle skader, dog dækker virksomheden
ikke hvis godset ikke er forsvarligt emballeret. Godset skal emballeres således det kan ”Klare påvirkninger
under almindelig transport” fra afsender til modtager.

Som en del af virksomhedens politik bliver der altid taget billeder af godset ved afhentning og levering til
dokumentation for at sikre virksomheden såvel som kunden. Skader opstået på gods efter virksomhedens
levering er en sag imellem køber og sælger og virksomheden fralægger sig derved et hvert ansvar. Desuden
gøres det kunden opmærksom på, at hvis godset ikke er forsvarligt pakket ind eller emballeret til fragten
dækker virksomheden ikke, da dette må anses for at være i kundens viden, der kan opstå skader. Ved
skader på emballeret gods manøvrerer virksomheden efter CMR fragtlovens anvisninger for skadet gods
svarende til 8,33 SDR-pr kg (75kr). Ved klage over skadet gods gøres det kunden opmærksom på der kan gå
op til 4 uger inden der kommer en afgørelse af sagen da det skal vendes med forsikring og egne
informationer i form af udtalelser fra chauffør og billeddokumentation ved af-pålæsning  og derfor kan have en længere behandlingstid.

 

Tilkøbsforsikring dækker 100% af varens værdi, alt efter valg af forsikringssum og uden selvrisiko.
Tilkøbsforsikringen tegnes eksternt.
_______________________________________________________________________________________

 

KUNDEHÅNDTERING


Vi bestræber os på at skabe så trygge rammer, for både private og erhvervskunder, som overhovedet
muligt. Derfor forventer vi, at folk vil udvise respekt og forståelse over for hinanden og ikke mindst det
personale som betjener kunden. Trusler og tilnærmelser accepteres ikke på nogen som helst tænkelig
måde og frabedes. Gøres dette ikke forbeholder virksomheden sig til at annullere en eventuel transport og
det er derefter op til kunden selv at finde en anden løsning for sit gods.
_______________________________________________________________________________________

 

BETALING

PRIVATE: Omgående betaling - senest ved levering.

VIRKSOMHEDER: Omgående betaling (faste erhvervskunder netto 8 dage)

Betalingen kan ske via virksomhedens MobilePay nummer 45287 eller via dankort terminal.


Ved af og pålæsning, hvor der kun er bestilt en mand eller opgaver, hvor beskrivelsen ikke stemmer
overens med det angivne vil kunden blive pålagt et gebyr herfor.

Ved alle transporter, hvor kunden skal betale forud for opgavens udførelse gøres det hermed kunden
opmærksom på, at hvis betalingen ikke er virksomheden i hænde på dagen for udførelsen eller ved
ankomstdestinationen forbeholder virksomheden sig til at tilbageholde godset i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser af 2000 §14
til betalingen har fundet sted.

Hvis fremsendte fakturaer ikke bliver betalt til tiden, vil der blive fremsendt 1 skrivelse med en
betalingspåmindelse, et kompensationsgebyr på 310kr (kun erhverv) og et rykkergebyr på 100 kr.

Endvidere pålægges kunden administrationsomkostninger på 700 kr. ekskl. moms ved opkald vedr. manglende betaling og rykkelse for indbetaling. Dette vil ske op til max 3 gange. Bliver regningen fortsat ikke betalt efter de foreskrevne 10 dage eller ved opkald vil sagen uden yderligere varsel overgå til inkasso.


Ved booking af en opgave er det kundens ansvar at afmelde transporten, hvis denne ikke ønsker
virksomheden skal udføre opgaven alligevel. Gøres dette ikke vil kunden blive pålagt et gebyr for spildt
arbejde i forbindelse med logistik og udførelsen af opgaven
_______________________________________________________________________________________

 
TRANSPORTENS TYPE


Som virksomhed er vores ruter meget nøje planlagt hvor den mindste forsinkelse kan være katastrofal. Vi
tilbyder derfor tre former for transport

1. Kantsten til kantsten

2. En flyttemand til at hjælpe

3. To flyttemænd

 

Det betyder at laves der aftale om en KANSTEN TIL KANTSTEN er virksomheden kun forpligtiget til at
afhente godset ved kantsten og levere det ved kantsten, hvilket derfra er op til kunden selv at få sat godset
på sin tiltænkte plads eller få det videre derfra.
Bestilles der EN FLYTTEMAND TIL AT HJÆLPE så forpligter kunden sig til at skulle hjælpe til med
af/pålæsning af godset og kan risikere at få en ekstra regning for en ekstra mand eller for en fejltur såfremt
godset ikke kan læsses af/på.
Bestilles der TO FLYTTEMÆND forpligter virksomheden sig til at bære godset til den plads/destination
tilkendt dette efter kundens anvisninger. Kunden behøver derfor ikke at gøre andet end at være tilstede
ved afhentning/levering med mindre at godset efter aftale kan stilles.
_______________________________________________________________________________________

PRISER OG TILLÆG

 

Da vores priser gives ud fra ovennævnte kriterier og ikke mindst de oplysninger vi får fra kunder, gøres det
hermed kunden opmærksom på, at hvis den reelle opgave ikke kan udføres eller der skal ekstra service til i
forhold til den bestilte service vil kunden risikere blive efterfaktureret for opgaven jf. nedstående priser.

Timepris ved distribution: 350kr
Ekstra mand på opgaver der er bestilt en mand til : 500kr
1 Mand til at hjælpe med at bære ved kantstenslevering: 300kr
2 Mand til at hjælpe med at bære ved kantstenslevering: 700kr.
Pris pr etage: 50kr
Fejltur: 400kr
Gebyr for manglende annullering af tur: 450kr
Hastetillæg Erhverv: 500kr
Startgebyr uden for åbningstid (Alle): 500kr
Weekend tillæg (Alle): 750kr
Timetillæg for chauffør efter kl. 18:00 - 06:00: 43,33kr
Gebyr for af/pålæsning uden forudgående aftale: 9kr/min
Mere gods end oplyst: Vurderes individuelt
Pris pr. km ved distribution: 13kr
Månedligt pladsleje på lager: 500 kr.

Flyttemandsarbejde, uden fastlagt prisaftale:

1 mand: 450 pr. time
2 mand: 800 pr. time


OBS : Bemærk at alle priser er ekskl. moms
_______________________________________________________________________________________

 

ÅBNINGSTIDER


Virksomheden har åbent på kontoret mandag - Torsdag imellem 08:00 - 16:15 og fredag imellem 08:00 -
15:00 ved andre henvendelser bedes der fremsendes en mail til info@hogptransport.dk, hvorved
virksomheden vender tilbage hurtigst muligt. Telefonerne besvares ikke til andre end virksomheder i
weekenderne.
_______________________________________________________________________________________


ÅBNINGSTIDER ERHVERV

 
For virksomheder, der ønsker en transport, hvad end det er enkelte opgaver eller en distributionstur kan vi
altid kontaktes ved at ringe op på virksomhedens hovednummer på tlf.: 70605848 og taste 9 i alle døgnets
timer. Ture uden for Danmarks grænser klares også i dette tidsrum dog skal virksomheden have min. seks
timers varsel på disse.

_______________________________________________________________________________________

RING TIL OS

Tel: 7060 5848 |

SKRIV TIL OS
ÅBNINGSTIDER

MAN-TOR: 8-16.15 FRE. 8-15.15

Forskellige ydelser:

- Pakke og kurer
- Værditransport
- Våbentransport
- Døgnvagt til virksomheder
- Linjekørsel Jylland/Sjælland
- Flytninger

 

- Ekspres kørsel
- Ind/udlandskørsel
- Lufthavnstransport
- International transport
- ADR (Farligt gods)

  • Facebook Social Icon

FØLG OS PÅ FACEBOOK, ELLER SE VORES PROFIL OG BEDØMMELSER PÅ:

WWW.FLYTTETILBUD.DK/H-P-TRANSPORT